ஆண்களுக்கான 100 மீற்றர் முதல்சுற்று ஓட்டப் போட்டியில் யுப்புன் அபேகோன் 6ஆம் இடம்!

Saturday, 31 July 2021 - 21:20

%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9+100+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%93%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D+6%E0%AE%86%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%21
டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ஆண்களுக்கான 100 மீற்றர் முதல்சுற்று ஓட்டப் போட்டியில் இலங்கை சார்பில் கலந்து கொண்ட யுப்புன் அபேகோன் 6ஆம் இடத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்.

9 ஓட்ட வீரர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த போட்டியில் இத்தாலியின் ஜெகொப் மார்சல் முதல் இடம்பெற்றார்.

இதேவேளை, 2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இதுவரையான நிலவரத்தின்படி, பதக்கப்பட்டியலில் சீனா தொடர்ந்தும் முதலிடத்தில் உள்ளது.

21 தங்கம், 12 வெள்ளி, 12 வெண்கலம் என மொத்தமாக 45 பதக்கங்களை சீனா வென்றுள்ளது.

இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள ஜப்பான், 17 தங்கம், 5 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் அடங்கலாக 30 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.

16 தங்கம், 17 வெள்ளி, 12 வெண்கலம் என மொத்தமாக 45 பதக்கங்களுடன் அமெரிக்கா 3ஆம் இடத்திலும், 10 தங்கம், 15 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் அடங்கலாக 36 பதக்கங்களுடன் ரஷ்ய ஒலிம்பிக் குழு 4ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.

ஐந்தாவது இடத்திலுள்ள அவுஸ்திரேலியா, 10 தங்கம், 3 வெள்ளி, 14 வெண்கலம் அடங்கலாக 27 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.

Exclusive Clips