හිරු ව්‍යාපාරික පුවත්

\'\'NDB ඔටෝ කානිවල්\'\'සාර්ථකව අවසන් වෙයි
\'\'NDB ඔටෝ කානිවල්\'\'සාර්ථකව අවසන් වෙයි
Monday, 10 June 2024 - 13:31

NDB ලීසිං සිය නවතම ලීසිං ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන \'\'NDB ඔටෝ කානිවල්\'\'... Read More..

Samson Rubber Products ආයතනයෙන් පහන් කූඩු තරඟාවලියක් සහ අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් (ඡායාරූප)
Friday, 07 June 2024 - 17:14

ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රබර් ආශ්‍රිත නිශ්පාදන අපනයන සමාගමක් වන... Read More..

ක්‍රමෝපාය වැඩපිළිවෙළක් මගින් උසස් කාර්යසාධනයක් ළඟා කර ගැනීමට NDB බැංකුව සමත් වෙයි
Tuesday, 21 May 2024 - 17:04

නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බැංකුව (NDB) , ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ලැයිස්තුගත... Read More..

IDB සහ Ceylon Federation of MSMEs ඓතිහාසික අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි
Thursday, 16 May 2024 - 9:42

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායක භූ දර්ශනය සඳහා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක්... Read More..

NDB බැංකුව 2023 \
Tuesday, 14 May 2024 - 13:59

NDB බැංකුව 2023 \"The Great Manager\" සම්මාන උළෙලේදී ‘විශිෂ්ඨ කළමණාකරුවන්ගෙන්... Read More..
1   |   2   |   3      »