නිර්මාණශීලීත්වය, තරඟකාරීත්වය හා නව්‍යකරණය තුළින් සවිමත් ආර්ථිකයකට ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය

Friday, 07 July 2023 - 19:28

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA
ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය සමයේදී මුහුණ දුන් අසීරු ආර්ථික තත්ත්වයන් ක්‍රමයෙන් කළමනාකරණය කර ගනිමින් සිටින මේ මොහොතේදී ආනයන සීමාවන් ලිහිල් කිරීම ඉතා සැළකිලිමත්ව සහ දීර්ඝ කාලීනව දේශීය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන්ට බලපෑමක් නොවන ආකාරයට සිදු කිරීම වැදගත්ය. ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පුරා රටක් වශයෙන් අප ණයට ගත් මුදලින් අසීමිතව භාණ්ඩ ආනයනය කර ණය ගොඩ ගැසීමේ පුරුද්ද වෙනුවට විධිමත් ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ආනයන නිෂ්පාදන වෙනුවට දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හරහා දියුණු දේශීය කර්මාන්ත ගොඩනැඟීමත් අපනයන ආර්ථිකයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් අපට ඇති දැවැන්තම අභියෝගයයි. විශේෂයෙන්ම දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය වැනි කර්මාන්ත ගැන අවධානය යොමු කිරීම එහිලා වැදගත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය තරඟකාරීව වසර ගණනාවක් පුරා ක්‍රමයෙන් දියුණු වෙමින් අඛණ්ඩව සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇති ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය විසින් වාර්ෂිකව රටට ඉතිරි කරන ලද විදේශ විනිමය ඩොලර් මිලියන 200 ඉක්මවයිග වසර දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ රටට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ටයිල් නිෂ්පාදනය සිදු කළ හැකි නිෂ්පාදන පරිසර පද්ධතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීමට මැක්ටයිල්ස් ලංකා ඇතුළු දේශීය නිෂ්පාදකයන් කැපවීමෙන් කටයුතු කර ඇති අතර එය ඔවුන්ගේ සාමූහික උත්සාහය තුළින් අත්පත් කරගත් දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය.

අතීතයේදී දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය නිෂ්පාදන ධාරිතාවය අතින් රට තුළ ටයිල් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කළ නොහැකි තත්ත්වයක පසු විය. 2019 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂික ටයිල් අවශ්‍යතාවය වර්ග මීටර මිලියන 30කට ආසන්න වූ අතර එයින් 57්‍% ක පමණ ප්‍රමාණයක් අපනයනය කර අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගැනීමට සිදු වූයේ දේශීය නිෂ්පාදකයින්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ප්‍රමාණවත් නොවූ හෙයිනි. කෙසේ වෙතත් කෙටි කාලයක් තුළ අඛණ්ඩව ආයෝජනයන් සිදු කරමින් ලද දියුණුව සමඟ වාර්ෂික ටයිල් නිෂ්පාදන ධාරිතාව මීටර මිලියන 31 දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවා ගෙන ඇත. අති නවීන සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය ඉතාලි කර්මාන්තශාලාවක් සමඟින් මැක්ටයිල්ස් ලංකා සමාගම එයින් වර්ග මීටර් මිලියන 16 ක ටයිල් නිෂ්පාදනය සඳහා සිය දායකත්වය සපයා ඇත. ඒ අනුව බලන කල ඉතා කෙටි කලක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව විශාල වශයෙන් ටයිල් ආනයනය කළ රටක සිට දේශීය ටයිල් අවශ්‍යතාවය ස්වයංව සම්පූර්ණ කරගෙන තරඟකාරීව ටයිල් අපනයනය කරන රටක් දක්වා පරිවර්තනය වෙමින් පැවතීම ප්‍රශංසනීයය.

දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදනය වැඩි වීම හරහා විදේශ විනිමය ඉතිරියට අමතරව කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ යාමද මෙහිලා සඳහන් කළ යුතු විශේෂ කරුණකි. ඒ අනුව ටයිල් මිල දැවැන්ත වශයෙන් අඩු වී ඇති අතර පෙරදී රුපියල් 2500 ක් වූ 2x2 ටයිල් කැටයක මිල අද වනවිට රුපියල් 1400 - 1500 ක් දක්වා 40% රකින් පමණ මිල අඩු වී තිබීම ඊට උදාහරණයක් වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

දේශීය නිෂ්පාදකයින් අතර හොඳ තරඟකාරීත්වයක් නිර්මාණය වීම නිසා මේ මිල අඩු වීම ඉදිරියටත් අඛණ්ඩවම සිදු වෙනු ඇති අතර එහි ප්‍රතිලාභය හිමිවන්නේ පාරිභෝගිකයා හටයි. තරඟකාරිත්වයට මුහුණදීම සඳහා ටයිල් නිෂ්පාදනයේ නියුතු දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් පුළුල් පරාසයක නිෂ්පාදන සිදු කරනු ලබන නිසා වඩා දියුණු ටයිල් කර්මාන්තයක් ලංකාවේ නිර්මාණය වනු ඇත.

එමෙන්ම දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින් polished, PGVT සහ homogenous ආදී වශයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් අඩි 4x2 දක්වා ප්‍රමාණයන්හි ටයිල් නිෂ්පාදන කරමින් නිර්මාණශීලීත්වය හා නිෂ්පාදන හැකියාවන් අතින් මනා ප්‍රවීණත්වයක් ලබා තිබීමද විශේෂත්වයකි. මේ නිසා වෙනස් රසයක් ඇති ඉහළ පාරිභෝගික කොටස් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ගැළපෙන නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමටද දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින් හට හැකි වී ඇත.

දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් අනෙක් සුවිශේෂීතම කරුණ වන්නේ දේශීය නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනු ලබන අමුද්‍රව්‍යවලින් 90්‍ර ක්ම දේශීය වශයෙන් සම්පාදනය කරගැනීමයිග මේ නිසා ගම්බද අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරුවන් ඇතුළත් දේශීය සැපයුම් දාමය ශක්තිමත් වන අතර ඒ හරහා 10,000 කට අධික සෘජු රැකියා අවස්ථා සහ 100,000 අධික වක්‍ර රැකියා අවස්ථාවන් නිර්මාණය වී ඇත.

කෙසේ නමුත් වර්තමානයේ පවතින ආර්ථිකමය පසුබෑම හමුවේ දේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය පසුබෑමට ලක් වීම නිසා දේශීය නිෂ්පාදකයින්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වර්ධනය වීමේ නිසි ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම අසීරු වී පවතින බව සඳහන් කළ යුතුය. මැක්ටයිල්ස් ලංකා සමාගම පවා සිය කම්හල් නිෂ්පාදන ධාරිතාවයෙන් 50්‍ර ක පමණ ප්‍රමාණයක නිෂ්පාදන සිදු කරන අතර නිෂ්පාදන තොග එකතු වීම අඛණ්ඩවම සිදු වී ඇත. එනිසා මෙම තත්ත්වය යටතේ යළිත් ටයිල් ආනයනය සඳහා දොරටු විවර කිරීම කිසිදු ප්‍රතිලාභයකින් තොරව විදේශ විනිමය අපතේ හැරීමක් වන අතර විනිමය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජය විසින් ගත් ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රතිඵල කණපිට හැරවීමේ අවදානමක් එහි පවතී.

එමෙන්ම දේශීය කර්මාන්තවල අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ගත්විට ද්‍රව හා ස්වභාවික වායු කර්මාන්ත සඳහා වඩා පහසුවෙන් ලබාගත හැකි නම් සහ ඉන්දියාවේ මෙන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි වශයෙන් යොදාගත හැකි නම් ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ තරඟකාරීත්වය තව දුරටත් ඉහළ නැංවීමටත්ල ඒ හරහා මිල අඩු කිරීමට සහ ටයිල් අපනයනයට මං පෙත් විවර කිරීමටත් හැකි වනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෙක් වන මැක්ටයිල්ස් ලංකා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අහමඩ් ශාෆී මහතා සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පහතින් දැක්වේ.

ප්‍රශ්නය: පසුගිය වසර 5 තුළ කොයි තරම් ප්‍රමාණයකින් නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි කිරීමට ඔබට හැකි වුණාද ?

පිළිතුර: නිෂ්පාදන ධාරිතාවය අතින් පසුගිය කාලය තුල දැවැන්ත ප්‍රගතියක් අත්පත් කරගැනීමට අපට හැකි වුණා. ඒ වෙනුවෙන් අපි රුපියල් බිලියන 12 ක් බැංකු ණයක් මගින් පිරිවැයක් දරමින් වර්ග මීටර 30,000 ක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදන ධාරිතාවයට එක් කර තිබෙනවා. මේ නිසා පසුගිය වසර 2 ක කාලය ඇතුළත අපේ රටේ සම්පූර්ණ ටයිල් අවශ්‍යතාවයට සරිලන තරම් නිෂ්පාදන සැපයිය හැකි ආකාරයට දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය දියුණු කිරීම අපට හැකි වුණාග 2019 වසර සහ වර්තමාන 2023 වසර සංසන්දනය කළොත් අපේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය 200්‍% කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ප්‍රශ්නය: ආයනයන සීමාවන් ලිහිල් කෙරුණොත් එය ඔබට කොයි ආකාරයේ බලපෑමක් සිදු කරයිද ?

පිළිතුර: ආයනයන සීමා ලිහිල් කිරීම දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින්ට දැවැන්ත බලපෑමක් එල්ල කරනවාග අවම CESS බදු සහ ආනයන බදු නිසා වෙළඳපොළට පහසුවෙන් පැමිණෙන බාල ප්‍රමිතියේ ආනයනිත ටයිල් නිෂ්පාදන සමඟ අවාසිදායක තත්ත්වයන් යටතේ තරඟ කිරීමට අපට සිදු වෙනවා. අනෙක් අතට දේශීය නිෂ්පාදකයින් වශයෙන් අපට කොයි තරම් නිෂ්පාදන ධාරිතාවයක්, නිර්මාණශීලීත්වයක් සහ උසස් ප්‍රමිතියක් තිබුණත් මේ ආනයනිත ටයිල් නියමිත මිලට වඩා අඩු මිලකට අලෙවි කෙරෙන නිසා අපට ඒ නිෂ්පාදන සමඟ තරඟ කිරීම තවත් අපහසු වෙනවා. මේ නිසා දේශීය කර්මාන්තය මේ ආකාරයේ ආනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම හරහා අපට විදේශ විනිමය ආරක්ෂා කරගැනීම මෙන්ම ඒ ඉතිරිය දේශීය කර්මාන්තවල හැකියාවන් සහ නිර්මාණශීලීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකියි. ඉතිරි කරගත් ඩොලරයක් උපයාගත් ඩොලරයක් තරමටම වටින බව අපි මතක තබා ගත යුතුයි.

ප්‍රශ්නය: ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ටයිල් අවශ්‍යතාවය කොයි තරම් හොඳින් ඔබට කළමනාකරණය කරගත හැකිද ?

පිළිතුර: ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොළට අවශ්‍ය විවිධ ආකාරයේ උසස් තත්ත්වයේ ටයිල් නිෂ්පාදන සැපයීමට හැකියාව අපට තිබෙනවා. porcelain, ceramic, homogeneous, nano polished වැනි විවිධ වර්ගවල ටයිල් නිෂ්පාදන යුරෝපීය ප්‍රමිතියට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කර සැපයීමට අපට හැකියි. ඒ වගේම අපට ආයෝජන මණ්ඩල :(BOI) සහ ආයෝජන මණ්ඩල නොවන ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ආකාරයට ටයිල් නිෂ්පාදනය කර සැපයීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි වෙනස් වෙළඳපොළ කොටස්වලට ගැලපෙන ආකාරයට කර්මාන්ත ශාලා 5 ක් හරහා නිෂ්පාදන සිදු කරන නිසා පාරිභෝගිකයින්ට තමන්ගේ රුචිකත්වයට ගැලපෙන ආකාරයට අපේ නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බව සඳහන් කළ යුතුයි. අපේ ටයිල් නිෂ්පාදන බොහෝ ආනයනිත නිෂ්පාදනවලට වඩා ප්‍රමිතියෙන් සහ තත්ත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදන බවට අපට සහතික කළ හැකියි.

ප්‍රශ්නය: ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිල් වෙළඳපොළ තුළ මේ මොහොතේදී ඉල්ලුම සහ සැපයුම සම්බන්ධයෙන් පවතින තත්ත්වය කොයි වගේද ?

පිළිතුර: ආර්ථික පසුබෑම නිසා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට එල්ල වුණු බලපෑම හේතුවෙන් මේ මොහොතේදී වෙළඳපොළ තුළ අධි සැපයුමක් පවතිනවා. අපේ නිෂ්පාදන තොග එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපි කොයි තරම් ආකර්ෂණීය වට්ටම් සහ ප්‍රතිලාභ ලබා දුන්නත් ටයිල් ආනයනකරුවන් ආනයනය කෙරෙහිම දැඩි කැමැත්තක් දැක්වීම නිසා තත්ත්වය තවත් අසීරු වී තිබෙනවා. ටයිල් ආනයනය තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබූ අවස්ථාවේ සිට මේ දක්වාම අපි ටයිල් ආනයනකරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේම සන්නාමය යටතේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන ආකාරයට ටයිල් නිර්මාණය කර ලබාදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ සහයෝගීතාවය ඉදිරියටත් වර්ධනය කරගැනීම අපේ අපේක්ෂාවයිග ඇතැම් පාර්ශවයන් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අඩාල වීමට ටයිල් හිඟයක් පැවතීම හේතුව වශයෙන් සඳහන් කළත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ප්‍රකාශයක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. මේ මොහොතේදී සියලුම ටයිල් නිෂ්පාදකයින්ගේ ගබඩා ශාලාවන් අධි සැපයුම නිසා එකතු වුණු ටයිල් තොග වලින් පිරී තිබෙනවා.

ප්‍රශ්නය: ඉන්දියානු ටයිල් නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රජය කුමන ආකාරයේ පියවර ගනිමින් සිටිනවාද?

පිළිතුර: ඉන්දියානු ටයිල් නිෂ්පාදකයින් දශක ගණනාවක පුරා ඉන්දීය රජයේ සහයෝගය සහ ආරක්ෂාව ලබමින් සිටිනවාග ඔවුන්ට ද්‍රව ගෑස් (LNG), ගල් අඟුරු බලශක්තිය අතින් මෙන්ම ආනයනය කරන ලද ටයිල් වලට ඉහළ බදු පැනවීම හරහාත් සහයෝගය ලබා දීමට ඉන්දීය රජය කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ආරක්ෂාව සහ බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන සහය නිසා ඉන්දීය නිෂ්පාදකයින්ට කලාපයේ හොඳම නිෂ්පාදකයින් බවට පත් වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා

ප්‍රශ්නය: ඛණිජ අමුද්‍රව්‍ය කැණීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා පරිසරයට සිදුවන බලපෑම කොයි ආකාරද ?

පිළිතුර: ඛණිජ අමුද්‍රව්‍ය කැණීම සිදු කරන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සැපයුම්කරුවන් විසින්ග ඔවුන් ඒ කාර්යය සිදු කරන්නේ භූ විද්‍යා පර්යේෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය විසින් නිර්දේශිත කොන්දේසි නිසි ආකාරයෙන් අනුගමනය කරමින්ග ඔවුන් ඊට අදාළ වන සියලුම පරිසර නියාමනයන් හා අදාළ ආයතනවල නීති රීති අනුගමනය කරනවා. දේශීය සමාගමක් වශයෙන් අපි අපේ රටේ පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කරගැනීමට සහ තිරසාරත්වය වෙනුවෙන් නිසැකවම කැප වී සිටිනවා.

කෙසේ නමුත් ඇතැම් පාර්ශ්වයන් දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය නිසා පරිසරයට හානි සිදුවන බවට සාවද්‍ය අදහස් පළ කිරීම කණගාටුදායකයි. අදාළ නීති රීති පද්ධතියට අනුකූලව සිදුවන කැණීම් නිසා සුළු පරිමාණ කැණීම්කරුවන් දහස් ගණනකට විශාල ප්‍රතිලාභ හිමි වී තිබෙනවාග පතල් කැණීමේ කටයුතු මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියල භූ විද්‍යා පරියේෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයල ප්‍රාදේශීය සභාල පරිසර පොලීසිය ඇතුළු ඊට අදාළ වන ආයතන ගණනාවක නිරීක්ෂණය යටතේ සිදුවන දෙයක්. දහස් ගණනකට ප්‍රතිලාභ හිමිකරදෙන කර්මාන්ත අධෛර්යමත් කිරීම වෙනුවට ඒවා දිරිගැන්විය යුතු බව අපේ අදහසයි.

ප්‍රශ්නය: දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කළ යුතු වන්නේ ඇයි ?

පිළිතුර: ටයිල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට මූලෝපායික වශයෙන් වැදගත් කර්මාන්තයක් වශයෙන් අපි සළකනවා. ඒ නිසා ටයිල් ආනයනය තාවකාලික වශයෙන් අත්හිටවූ අවස්ථාවේදී අපි දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට පියවර ගත්තා. අපේ රට Feldspar, Ball Clay, Kaolin, Silica Sand, Quartz, Calcium Carbonate, Dolomite වැනි ඛණිජ සම්පත් රාශියකින් ස්වභාවිකවම පොහොසත් රටක්ග ඒ වගේම මේ ඛණිජ සම්පත් තවත් වසර සිය ගණනක් පුරාවට කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත්. වර්තමානයේදී කැණීම් කටයුතු වල නිරත වන 500 කට අධික කැණීම්කරුවන් සිටිනවා. ඔවුන්ගෙන් විශාල පිරිසක් මේ ක්ෂේත්‍රයට යොමු වුණේ පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුළ අපි දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදනය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත කළ නිසාග ටයිල් නිෂ්පාදනය සඳහා අපට ආනයනය කිරීමට සිදුවන්නේ 10% කට වඩා අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඉතාලියෙන් සහ ස්පාඥ්ඥයෙන් ආනයනය කරන ටක්‘ැ එවන් අමුද්‍රව්‍යයක්. ඒ නිසා අපට දේශීය වශයෙන්ම සාර්ථක නිෂ්පාදනය කරගත හැකි වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ඛණිජ සම්පත් රට තුළම පවතින ටයිල් වැනි භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමට විනිමය වියදම් කිරීම තේරුමක් නැති කටයුත්තක්.

අනෙක් අතට යුරෝපය සහ ඇමෙරිකාව ආර්ථික පසුබෑමකට ලක් වෙමින් සිටින නිසා මේ මොහොතේදී ඇඟලුම් අපනයනය වැනි අපේ අපනයන හරහා ලැබෙන ආදායම තව දුරටත් අඩු වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. අපට දේශීයව නිෂ්පාදනය කරගත හැකි ටයිල් වැනි භාණ්ඩ වෙනුවෙන් විදේශ විනිමය වැය කිරීම ඒ නිසා තවත් ඵල රහිත වෙනවා. අපේ ඊළඟ ඉලක්කය වන්නේ ටයිල් අපනයනය සඳහා යොමු වෙමින් ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දීමයි.

ප්‍රශ්නය: වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිල් වෙළඳපොළ තුළ ටයිල් මිල ගණන් සහ ටයිල් ලබාගැනීමට ඇති පහසුව කොයි වගේද ?

පිළිතුර: අපේ නිෂ්පාදන ඉතා තරඟකාරී පහසු මිලකට පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවාග ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් තිබූ පසුගිය වර්ෂයේදී 2x2 ටයිල් කැටයක් රුපියල් 2500 ක පමණ මිලකට අලෙවි වුණත් වර්තමානයේදී එය 40% ක පමණ මිල අඩු වීමක් කරා යමින් රුපියල් 1400 - 1500 අතර මිලකට අලෙවි කෙරෙනවා. එයින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ අපි අත්පත් කරගෙන ඇති කාර්යක්ෂමතාවය සහ එයින් පාරිභෝගිකයා හට හිමි වී ඇති ප්‍රතිලාභයයි. ඒ වගේම දිවයින පුරා විසිරී සිටින අපේ 700 කට අධික බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් හට අපි විශේෂ වට්ටම් සහ මිල අඩු කිරීම් ලබා දෙනවා. අපේ OEM ගැනුම්කරුවන්ටත් විශේෂ ප්‍රතිලාභ ලබාදෙනවා. අප සතුව දිවයින පුරා විසිරුණු ප්‍රදර්ශනාගාර 26 ක් තිබෙන නිසා පාරිභෝගිකයින්ට ඉතා පහසුවෙන් අපේ නිෂ්පාදන වෙත ප්‍රවේශය වෙන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා.

ඒ වගේම අපි නිර්මාණකරණ හා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ලෝකයේ ඉහළම නිර්මාණකරුවන්ගේ සේවය ලබාගෙන, ඉහළම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නවීනතම තාක්ෂණය යොදා ගෙන නිෂ්පාදනය කටයුතු සිදු කරනවාග මේ සියල්ලෙහිම ප්‍රතිලාභ හිමි වන්නේ පාරිභෝගිකයාටයි.

ප්‍රශ්නය: ඔබ වෙළඳපොළ තුල ඒකාධිකාරයක් පවත්වා ගෙන යනවාද ?

පිළිතුර: නැවත වරක් කිව යුතු වන්නේ මෙය සාවද්‍ය අදහසක් බවයි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්තමානයේදී ටයිල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා 5 ක් ක්‍රියාත්මකයි. එයින් කර්මාන්තශාලා 4 ක්ම කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත සමාගම් යටතේ පවත්වාගෙන යනවාග ඒ නිසා අවශ්‍ය ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට මේ ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කරමින් ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුවට දායක විය හැකියි. ආයෝජකයෙක් විසින් සිදු කරගෙන යන හයවෙනි කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවීමේ කටයුතු මේ වන විට රජය විසින් ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුවට ලබා දෙන සහය පිළිබඳව පැහැදිලි බවක් නොමැති වීම නිසා අඩාල වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ආයොජනය කිරීම රුපියල් බිලියන ගණනාවක් වැය වන අවදානම් සහගත ක්‍රියාවලියක්ග නමුත් අලුත් ටයිල් නිෂ්පාදකයින් ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ වීම ඉතා වැදගත්ග විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි වර්තමානයේදී බොහෝ ව්‍යවසායකයින් පිරිසක් සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා යොමු වෙමින් සිටිනවා. මේ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියේදී අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලැබෙනවා නම් බොහෝ ව්‍යවසායකයින් ටයිල් නිෂ්පාදනය සඳහා යොමු වෙනු ඇති.

අවසන් වශයෙන්:

අවසාන වශයෙන් අපි දේශීය ටයිල් කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් පැතිරී යන සාවද්‍ය අදහස් නිවැරදි කිරීමට කැමතියි. විශේෂයෙන්ම ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අඩාල වීමට ටයිල් හිඟයක් බල පා ඇති බවට වන අදහස සහ දේශීය නිෂ්පාදනවල පරාසය අඩු බවට වන අදහස සාවද්‍ය අදහස්ග සත්‍ය තත්ත්වය නම් දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය වසර දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් ඇතුළත සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වුණු දේශීය ආර්ථිකය සවිමත් කිරීමට ඉතා වැදගත් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයක් බවයි. ඒ වගේම දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින්ට දේශීය වෙළඳපොලට අවශ්‍ය ටයිල් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. වෙළඳපොළට සැපයුම වැඩි වීම නිසා මේ අවස්ථාවේදී නිෂ්පාදකයින් ළඟ ටයිල් තොග ගොඩ ගැසී තිබෙනවා. ටයිල් ආනයනය කරන රටක් ලෙසින් සිට, වර්තමානයේදී දේශීය ටයිල් ඉල්ලුමට සැපයුම ලබා දිය හැකි කර්මාන්තයක් බවට පත් වීම සම්බන්ධයෙන් දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින් ආඩම්බර වෙනවා. අපේ ඊළඟ ඉලක්කය ටයිල් අපනයනය කරමින් කලාපයේ ප්‍රධාන අපනයනකරවෙක් බවට පත් වීම හරහා දේශීය ආර්ථිකයට සවියක් වීමයි.

ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිල් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය ඇගයීමට පාත්‍ර විය යුතුල සියලු දෙනාගේම සහයෝගය සහ දිරිගැන්වීම ඇතිව සංවර්ධනය කළ යුතු ක්ෂේත්‍රයක්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් සහ මහජනතාව ඇතුලු සියලුම දෙනාටම ටයිල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තකරුවන්ට සවියක් වී දේශීය ආර්ථිකය රැක ගැනීමට පෙරට එන ලෙසට. අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් දේශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කරගත යුතුම මොහොතකයිල අප සිටින්නේ.