සයුරු රළ මත නැඟී ක්‍රීඩා කරන නාමල් (ඡායාරූප)

Sunday, 16 October 2022 - 16:19

%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9F%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ සිය ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමට අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් එක්කර තිබුණා.

ඒ ඔහු Surfing ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන අපූරු රූ පෙළක්.

ඔහු පළකර තිබූ මේ ඡායාරූප එකතුවට ලැබී තිබුණේ ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රතිචාරයක්.

\"\" \"\" \"\"