එදා මෙදාතුර සියලු රසික හදවත් එක සේ දිනා ගත් ෂාරුක්ට දැන් 57යි - ඔව්... දැන් ඒ කොල්ලා වයසයි...

Wednesday, 02 November 2022 - 21:19

%E0%B6%91%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+57%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%94%E0%B7%80%E0%B7%8A...+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92...
ලොව පුරා රසිකයින් ඉමහත් ආදරය කරන ෂාරුක්ට අදත් ලොව දස දෙසින් සුබ පැතුම් අඩුවක් නැතුව ගලාගෙන එනවා.

ඒ අතර ලංකාවේ අයගෙත් අමුතු ලස්සන ආදරණීය සුබ පැතුම් තිබුණා.

සමහර අය කියලා තිබුණේ, “57 ක් කියන්නේ වයසක්ද ඔයාට තාම 27 යි” කියල යි.

අමිතාබ්ට නොදෙවනි බොලිවුඩයේහි පතාක යෝධයා බලන්නත්, ඔහුට සුබ පතන්නත් අද රසිකයින් බොහෝ දෙනෙක් ඔහුගේ නිවස ආසන්නයට ඇවිත් හිටියා.

බැල්කනියට ආ ෂාරුක් සිය ස්තුතිය පුද කරමින්, රසිකයින්ට ආචාර කළ හැටි කැමරා කාචයක මෙසේ සටහන් ව තිබුණා.