හිටපු ඇමති MKDS ගුණවර්ධනගේ අවසන් කටයුතු ලබන සෙනසුරාදා

Wednesday, 20 January 2016 - 9:22

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+MKDS+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8F
අභාවප්‍රාප්ත අමාත්‍ය MKDS ගුණවර්ධනගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු එළඹෙන සෙනසුරාදා කන්තලේ ලීලාරත්න ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදුකෙරෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ දේහය ගම්පහ - බ්‍රැන්ඩියමුල්ලේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසට රැගෙන ගිය අතර හෙට කන්තලේට රැගෙන යාමට  නියමිතයි.