ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිණි චන්ද්‍රා කලුආරච්චි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Friday, 01 November 2019 - 18:19

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AB+%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිණියක වන චන්ද්‍රා කලුආරච්චි අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මියයන විට ඇයගේ වයස අවුරුදු 76ක්.

චන්ද්‍රා කලුආරච්චි මහත්මිය සංගීතවේදී ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහතාගේ බිරිඳ ද වනවා.