කොමදෝරු ඩී.කේ.පී දසනායක රියර් අද්මිරාල් නිලයට උසස් කෙරේ

Thursday, 16 January 2020 - 19:20

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A9%E0%B7%93.%E0%B6%9A%E0%B7%9A.%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
හිටපු නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයෙකු වන කොමදෝරු ඩී.කේ.පී දසනායක මහතා රියර් අද්මිරාල් ධුරයට උසස් කර තිබෙනවා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories