ජපානයෙන් මෙරටට රුපියල් මිලියන දහයක්

Friday, 24 June 2022 - 13:30

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජපානයෙන් මෙරටට රුපියල් මිලියන 10ක පරිත්‍යාගයක් ලැබී තිබෙනවා.

ජපානයේ නිපොන් පරිත්‍යාග පදනම විසින් ජාතික රෝහලට එම රුපියල් මිලියන 10 ක මුදල පරිත්‍යාග කොට තිබෙනවා.

එම මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සවය ඊයේ (23) පැවති අතර එම අවස්ථාවට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර සහභාගි වුණා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories