මෙරට නිල විදේශ සංචිත පිළිබඳ මහබැංකුවෙන් නිවේදනයක්

Wednesday, 25 January 2023 - 8:17

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2022 අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.9ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා.

මේ අතර, චීනයේ මහජන බැංකුවේ swap පහසුකම ඇතුළු ව එය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන1.4කට සමාන බව යි වාර්තා වන්නේ.

මහබැංකුව මේ බව නිවේදනය කරනවා.

මේ අතර, මහබැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊයේ රැස්වූ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත්තේ, නිත්‍ය තැන්පතු සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතික පිළිවෙලින් සියයට 14යි දශම 5ක සහ සියයට 15යි දශම 5ත් අගයක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට යි.