හෙට සිට පාසල් නිවාඩුව ඇරඹෙයි

Thursday, 25 May 2023 - 17:49

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු වාරයේ 02 වන අදියර හෙටින්(26) අවසන් වෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසන්නේ පළමු පාසල් වාරයේ 03වැනි අදියර ජූනි මස 12 වැනිදායින් ආරම්භ වන බවයි.

එමෙන්ම අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 05.29 දින සිට 06.08 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන බවයි.

එම නිවේදනය පහතින්,


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories