පැරදුන එක හොදයි කියන අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා

Sunday, 16 July 2017 - 21:10

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා ගෙන්.