විකල්පයක් නොතිබූ බව හිටපු ඇමති හකීම් කියයි

Monday, 10 June 2019 - 7:09

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද "හාඩ්ටෝක්"  විශේෂාංගය තුළින් ඍජුවම ප‍්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසයේ නායක, හිටපු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්ගෙන්.