ගෝඨා පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයා නොවෙයි - SB

Monday, 19 August 2019 - 8:20

%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+SB
අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහතාගෙන්.

*නිදහස් පක්ෂයේ පිරිසක් හෙළ උරුමය හරහා UNP ට යන්න හදනවා...
*පොහොට්ටුවේ සමුළුවට ගියත් මම තවමත් නිදහස් පක්ෂයේ...
*ෆොන්සේකා ගෝඨාට සහාය දෙන එකක් නෑ...